หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร การบริการ คุณภาพการบริการ กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 2560

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ได้จำลองสถานการณ์กรณีก๊าซ LPG รั่วไหลจากอุบัติเหตุเพื่อฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2560  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมการฝึกซ่อม ได้แก่ สถานีตำรวภูธรบางปะกง, โรงพยาบาลบางปะกง และ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เพื่อเป็นการทบทวนแผนฉุกเฉินบริษัทฯ และเสริมสร้างทักษะการกู้ภัย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นให้แก่พนักงานและทีมกู้ภัยฉุกเฉินของบริษัทฯ

         

  Copyright 2005-2015 eagle-intertrans.com All rights reserved.
view