หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร การบริการ คุณภาพการบริการ กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา

กิจกรรมการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2560

กิจกรรมการซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2560

          ด้วยบริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว บริษัทฯได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 ซึ่งเป็นกระบวนการโดยบริษัทฯมีการมุ่งเน้นกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เสริมสร้างทักษะการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเมื่อเกิดเหตุและสถานการณ์จริง เพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปีขึ้นทุกปี เพื่อทบทวนขั้นตอนและเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยจะทำการฝึกซ้อมในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ลานวัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด)

Tags :

  Copyright 2005-2015 eagle-intertrans.com All rights reserved.
view