หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร การบริการ คุณภาพการบริการ กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

     ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯทุกสาขา ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 กับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โดยเป็นการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่เสมอ ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ


  Copyright 2005-2015 eagle-intertrans.com All rights reserved.
view