หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร การบริการ คุณภาพการบริการ กิจกรรม สมัครงาน ติดต่อเรา

อบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

อบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้จัดอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ที่มีวิทยากรจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ามาให้ความรู้และสาธิตขั้นตอนตามหลักการช่วยฟื้นคืนชีพ "ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)" ที่เป็นหลักในการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาเป็นปกติก่อนนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED (Automted External Defibrillator) โดยในการอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกด้วย


  Copyright 2005-2015 eagle-intertrans.com All rights reserved.
view