หน้าหลักเกี่ยวกับองค์กรการบริการคุณภาพการบริการกิจกรรมสมัครงานติดต่อเรา

       บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 โดยชื่อเดิมคือ บริษัท ไพรด์ โลจีสติค จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งก๊าซตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.ผู้ค้าน้ำมัน 2543 โดยมีทุนจดทะเบียน 84 ล้านบาท
        บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้มาตรฐานสากลสามารถจัดส่งก๊าซให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีความปลอดภัยสูง โดยทางบริษัทได้มีการควบคุมประสิทธิภาพการขนส่งด้วยระบบ GPS ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยและสมรรถนะรถขนส่งด้วยระบบการตรวจสอบรถขนส่งก่อนการใช้งานและมีศูนย์ซ่อมบำรุงของตนเองอยู่ที่หน่วยงานขนส่งอำเภอบางปะกง อีกทั้งยังมีระบบอบรมพนักงานขับรถก่อนทำการขับรถผ่านระบบ Training Center ของบริษัท
        บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัดมีรถให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจำนวน  112 คันโดยแบ่งเป็นรถสิบล้อ 64 คันและรถเทรลเลอร์ 48 คัน และได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มลูกค้ารายย่อยอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยประสบการณ์การขนส่งกว่า 10 ปี ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยการทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

  Copyright 2005-2015 eagle-intertrans.com All rights reserved.
view